Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

53. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące zespołu nerczycowego u dzieci: Wybierz odpowiedź:

  • A. najczęstsza postać to idiopatyczny zespół nerczycowy
  • B. drugą co do częstości przyczyną jest ogniskowe segmentalne szkliwienie kłębuszków
  • C. najczęściej występuje między 2-5 r.ż.
  • D. dwa razy częściej chorują chłopcy
  • E. leczy się sterydami w dawce 2 mg/kg/d prednizolonu
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań