Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

59. W obrazie mononukleozy zakaźnej nie stwierdza się: Wybierz odpowiedź:

  • A. gorączki
  • B. limfadenopatii
  • C. hepatosplenomegalii
  • D. zmian na dnie oka
  • E. zapalenia gardła
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań