Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

61. Do powikłań nagminnego zapalenia przyusznic nie należy: Wybierz odpowiedź:

  • A. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu
  • B. zapalenie najądrza i jąder
  • C. ślepota
  • D. głuchota
  • E. zapalenie trzustki
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań