Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

65. Kiedy kształtuje się lordoza lędźwiowa u dzieci? Wybierz odpowiedź:

  • A. w życiu płodowym
  • B. ok. 3 miesiaca życia, kiedy dziecko podnosi główkę
  • C. ok. 6 miesiąca życia, gdy zaczyna być sadzane
  • D. ok. 11-12 miesiaca życia, kiedy dziecko zaczyna chodzić
  • E. w wieku przedszkolnym
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań