Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

95. Jaka jest różnica pomiędzy pseudohalucynacjami a halucynacjami słuchowymi? Wybierz odpowiedź:

  • A. obecność sądu realizującego
  • B. obecność bodźca wywołującego
  • C. rzutowanie doznań słuchowych
  • D. odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
  • E. Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa, ponieważ są to pojęcia tożsame
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań