Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

107. Jakie jest kryterium przyjęcia pacjenta chorego psychicznie do szpitala psychiatrycznego wbrew woli? Wybierz odpowiedź:

  • A. zgoda rodziny
  • B. zgoda na leczenie jest zawsze niezbędna
  • C. bezpośednie zagrożenie życia lub zdrowia innych osób lub życia pacjenta
  • D. ważne skierowanie jedynie od psychiatry
  • E. ważne skierowanie od lekarza dowolnej specjalności
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań