Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

121. 39-letnia kobieta chorująca od 7 lat na wrzodziejące zapalenie jelita grubego trafiła do szpitala z objawami megacolon toxicum. Jej stan ogólny się pogarsza. Jakie będzie najbardziej właściwe postępowanie? Wybierz odpowiedź:

  • A. usunięcie całej okrężnicy wraz z odbytnicą i wyłonienie ileostomii
  • B. usuniecie okrężnicy i wyłonienie ileostomii
  • C. usunięcie okrężnicy i odbytnicy i wytworzenie zbiornika jelitowego
  • D. usunięcie okrężnicy i zespolenie jelita cienkiego z odbytnicą
  • E. przekazanie na OIT, aktualny stan chorej jest przeciwskazaniem do leczenia operacyjnego
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań