Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

124. Podstawową operacyjną metodę leczenia GIST stanowi: Wybierz odpowiedź:

  • A. endoskopowa mukozektomia
  • B. endoskopowa termoablacja
  • C. endoskopowa obliteracja
  • D. operacyjna resekcja
  • E. operacyjna fundoplikacja
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań