Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

129. Najczęstszym uchyłkiem powstającym na granicy gardła i przełyku jest uchyłek: Wybierz odpowiedź:

  • A. Zenkera
  • B. Wolffa
  • C. Nissena
  • D. Morganiego
  • E. w tym miejscu nie powstają uchyłki
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań