Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

135. Jaki antybiotyk należy zastosować w leczeniu empirycznym u dorosłych chorujących na pozaszpitalne zapalenie płuc. Wybierz odpowiedź:

  • A. amoksycylina p.o. 1,5-2,0 g 2 x dziennie
  • B. ampicylina p.o. 0,5-1,0 g 4 x dziennie
  • C. amoksycylina z klawulanianem p.o. 1,2 g 2 x dziennie
  • D. ciprofloksacyna p.o. 400 mg 2 x dziennie
  • E. ceftazydym i.v. 2 g 3 x dziennie
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań