Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

161. Postępowaniem z wyboru w trzepotaniu przedsionków jest: Wybierz odpowiedź:

  • A. kardiowersja elektryczna
  • B. amiodaron
  • C. metoprolol
  • D. propafenon
  • E. każda z wymienionych metod ma porównywalną wartość leczniczą
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań