Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

166.

W przypadku ciężkiej hiperkaliemii z towarzyszącymi zmianami w EKG, świadczącymi o toksycznym działaniu potasu na mięsień sercowy stosujemy przede wszystkim: Wybierz odpowiedź:

  • A. 1mg/kg m.c. furosemidu iv
  • B. 10 ml 10% CaCl2 iv
  • C. 10 j krótko działającej insuliny i 25 g glukozy iv w ciągu 15-30 min.
  • D. 5 mg salbutamolu w nebulizacji
  • E. wodorowęglan sodu 1mmol/kg m.c. iv w ciągu 15-30 minut
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań