Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

186. W zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej informacje o chorobach wpływających na prawo do zasiłku chorobowego lub jego wysokości podaje się z zastosowaniem kodów literowych. Co oznacza kod C? Wybierz odpowiedź:

  • A. niezdolność do pracy powstałą po przerwie nie przekraczającej 60 dni, spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności przed przerwą
  • B. niezdolność do pracy spowodowaną naużywaniem alkoholu
  • C. niezdolność do pracy w okresie ciąży
  • D. niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą
  • E. niezdolność do pracy spowodowaną chorobą, której objawy ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań