Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

191. Który z wymienionych czynników, zgodnie z koncepcją ,, pól zdrowia" Marca Lalonda, ma największy wpływ na zdrowie człowieka? Wybierz odpowiedź:

  • A. czynniki genetyczne
  • B. styl jego życia
  • C. opieka zdrowotna
  • D. czynniki środowiskowe
  • E. prawidłowe są odpowiedzi: A i C
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań