Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

9. 64-letni pacjent zgłosił się do szpitala z powodu uczucia bólu zamostkowego, które pojawiło się ok. godziny przed przybyciem do szpitala. W EKG zaobserwowano ujemne załamki T w odprowadzeniach II, III, aVF. Klasyfikację dolegliwości związanych z tymi objawami przedstawia skala:

  • A. EHRA.
  • B. NYHA.
  • C. CCS.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A i C.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi B i C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań