Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(199)

24. U 50-letniej kobiety, leczonej od wielu lat z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów pojawił się białkomocz (> 3,5 g/dobę) i krwinkomocz, przy prawidłowym eGFR. Wskaż jaka patologia nerek powinna być brana pod uwagę w diagnostyce różnicowej:
1) amyloidoza;
2) wtórne błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek;
3) szybko postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek;
4) ostre kłębuszkowe zapalenie nerek;
5) śródmiąższowe bakteryjne zapalenie nerek.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 1,3.
  • C. 1,4.
  • D. 1,5.
  • E. 2,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań