Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

45.

Bardzo wysokie wartości wskaźników ostrej fazy są charakterystyczne dla:

  • A. skąpostawowej postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.
  • B. układowej postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.
  • C. fibromialgii.
  • D. martwicy aseptycznej guzowatości kości piszczelowej - choroba Osgood-Schlattera.
  • E. wszystkich wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań