Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(199)

58. Gdzie jest zlokalizowany otwór owalny? Wybierz odpowiedź:

  • A. w przegrodzie międzyprzedsionkowej
  • B. w przegrodzie międzykomorowej
  • C. między lewą tętnicą płucną a łukiem aorty
  • D. między prawą tętnicą płucną a łukiem aorty
  • E. w żadnej z wymienionych lokalizacji
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań