Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

63. Które ze zdań opisujących zespół hiper-IgM jest fałszywe?

  • A. większość przypadków dziedziczy się jako cecha sprzężona z chromosomem X.
  • B. choroba spowodowana jest mutacją genu CD40L.
  • C. w przebiegu zespołu często występują schorzenia autoimmunologiczne.
  • D. często występuje marskość wątroby.
  • E. nie występuje małopłytkowość.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań