Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

95. Depresja może być wynikiem stosowania niektórych leków i stanowić ich bardzo ważne działanie niepożądane. Który spośród wymienionych leków nie wywołuje depresji? Wybierz odpowiedź:

  • A. ketoprofen
  • B. haloperidol
  • C. winblastyna
  • D. werapamil
  • E. B-blokery
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań