Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(199)

108. W leczeniu depresji w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych postępowaniem pierwszego rzutu jest stosowanie: 1) amitryptyliny; 2) sertraliny; 3) karbamazepiny; 4) kwetiapiny; 5) lamotryginy; 6) klozapiny; 7) alprazolamu. Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 2
  • B. 3,4,5
  • C. 2,7
  • D. 1,2
  • E. tylko 6
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań