Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

121.

Wczesny rak żołądka to:

  • A. nowotwór złośliwy żołądka przekraczający ściany żołądka, z przerzutami do węzłów chłonnych, ale bez przerzutów do narządów odległych.
  • B. nowotwór złośliwy przekraczający błonę podśluzową, ale nieprzekraczający ściany żołądka.
  • C. nowotwór złośliwy żołądka z cechą T2 wg klasyfikacji TNM.
  • D. nowotwór złośliwy obejmujący błonę śluzową i podśluzową, ale nienaciekający błony mięśniowej żołądka.
  • E. nowotwór złośliwy żołądka rozpoznany u pacjenta < 50 r.ż.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań