Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(199)

132. Pacjent lat 70 poczuł nagły ból kończyny dolnej lewej. Zespół pogotowia ratunkowego stwierdził, że kończyna dolna lewa jest chłodniejsza, blada, brak tętna na tętnicy podkolanowej i tętnicach stopy. RR 100/60, tętno niemiarowe, ok. 120/min. Przypuszczalne rozpoznanie to:

  • A. objawy centralizacji krążenia w przebiegu wstrząsu kardiogennego
  • B. ostra zakrzepica żył głębokich kończyny
  • C. ostre niedokrwienie kończyny dolnej prawdopodobnie w przebiegu zatoru
  • D. ostra rwa kulszowa
  • E. żadne z powyższych
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań