Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

137.

Do lekarza rodzinnego zgłosił się mężczyzna lat 46 z objawami dyspepsji typu zaburzeń poposiłkowych: pełność po posiłku normalnej wielkości, wczesna sytość, utrzymującymi się od ponad 3 miesięcy. Z wywiadu wynika, że pacjent przyjmuje od około roku kwas acetylosalicylowy w dawce dobowej 150 mg (samoleczenie). Pacjent bez rozpoznanych chorób przewlekłych, niepalący, bez obciążeń w wywiadzie rodzinnym. W badaniu przedmiotowym nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Najbardziej właściwa strategia postępowania w przedstawionym przypadku to:

  • A. Skierowanie na wczesną gastroskopię ze względu na obecność objawów alarmujących u pacjenta ze świeżą dyspepsją i dalsze postępowanie w zależności od wyniku badania endoskopowego.
  • B. Rozpoczęcie terapii inhibitorem pompy protonowej w dawkach standardowych ze względu na obecność objawów alarmujących, zaplanowanie gastroskopii po 6-8 tygodniach leczenia.
  • C. Nieinwazyjna diagnostyka zakażenia H.pylori i leczenie eradykacyjne zakażenia.
  • D. Rozpoczęcie terapii eradykacyjnej zakażenia H.pylori ze względu na przewlekłe stosowanie NLPZ.
  • E. Zalecenie zmiany nawyków żywieniowych, zaprzestanie stosowania ASA, doraźne stosowanie inhibitorów pompy protonowej "na żądanie"
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań