Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

161. Do przeciwwskazań do uzyskania dostępu doszpikowego nie należy:

  • A. osteoporoza
  • B. złamanie kości
  • C. zmiany zapalne w okolicy wkłucia
  • D. cukrzyca
  • E. proteza stawu w okolicy wkłucia
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań