Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

168. Do zatrzymania akcji serca z powodu porażenia prądem stałym dojdzie w mechanizmie: Wybierz odpowiedź:

  • A. PEA
  • B. Asystolii
  • C. Częstoskurczu komorowego
  • D. Migotania komór
  • E. Brak prawidłowej odpowiedzi
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań