Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

174. Pacjent odmówił zgody na proponowaną dializoterapię. Zgodnie z KEL lekarz:

  • A. jest zwolniony z obowiązku dalszej opieki nad pacjentem.
  • B. powinien wykonać zabieg po uśpieniu pacjenta.
  • C. powinien poczekać aż pacjent straci przytomność i wtedy wykonać zabieg.
  • D. powinien w miarę możliwości otaczać go opieką.
  • E. żadne z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań