Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(199)

176. Które z poniższych twierdzeń opisuje stosunek KEL do praw zwierząt? Wybierz odpowiedź:

  • A. Zwierzęta mają takie same prawa jak ludzie
  • B. KEL wspomina tylko o pasożytach
  • C. KEL wspomina o zwierzętach w kontekście ich roli w eksperymentach medycznych
  • D. KEL zaleca opiekę nad zwierzętami, jako naszymi "braćmi mniejszymi"
  • E. Prawa zwierząt zostały w KEL zupełnie pominięte
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań