Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

2.

Pacjentka lat 76 zgłasza trwającą od tygodnia biegunkę. Od ok. roku przewlekle zażywa lanzoprazol w dawce 30 mg z powodu uporczywej zgagi. Ostatnio z powodu infekcji dróg moczowych zażywała ciprofloksacynę i osłonowo probiotyki. W dalszej diagnostyce należy wykluczyć:

1) chorobę trzewną;

2) przerost bakteryjny jelita cienkiego (SIBO);

3) mikroskopowe zapalenie jelita;

4) zakażenie Clostridium difficile;

5) chorobę uchyłkową jelita grubego.

Prawidłowa odpowiedź:

  • A. 1, 2
  • B. 2, 3
  • C. 3, 4
  • D. 4, 5
  • E. 3, 4, 5
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań