Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(201)

4.

Który z wymienionych czynników nie predysponuje do postępującej utraty funkcji nerek?

  • A. niska masa urodzeniowa
  • B. nadciśnienie tętnicze
  • C. hamowanie układu renina-angiotensyna-aldosteron
  • D. otyłość
  • E. palenie tytoniu
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań