Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

8.

Do lekarza pierwszego kontaktu zgłasza się pacjent, u którego w badaniu przedmiotowym podczas osłuchiwania serca zaobserwowano szmer rozkurczowy przy lewym brzegu mostka promieniujący do punktu Erba, nasilający się w pozycji siedzącej z pochyleniem do przodu. Co należy podejrzewać w tej sytuacji?

  • A. Niedomykalność zastawki mitralnej
  • B. Niedomykalność zastawki aortalnej
  • C. Stenozę zastawki aortalnej
  • D. ubytek przegrody międzykomorowej.
  • E. ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań