Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

22.

75-letnia kobieta w badaniu kontrolnym ma stężenie sodu w surowicy krwi wynoszące 132 mmol/l. Kobieta ta nie zgłasza żadnych dolegliwości i nie bierze żadnych leków. Wskaż właściwy sposób postępowania:

  • A. Podanie dożylne 10% NaCl
  • B. Podanie dożylne 3% NaCl
  • C. Podanie dożylne 0,9% NaCl
  • D. Podanie doustne NaCl
  • E. Zalecenie przestrzegania zdrowej i zrównoważonej diety
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań