Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

27.

Hemolityczne podłoże niedokrwistości podejrzewa się w przypadku stwierdzenia:

  • A. prawidłowego kształtu i czasu przeżycia krwinek czerwonych.
  • B. bezwzględnej liczby retikulocytów > 150 000/µl.
  • C. uszkodzenia wątroby z podwyższonym stężeniem haptoglobiny i prawidłowym stężeniem bilirubiny
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi B i C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań