Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(201)

74.

W okresie ostatnich 5 lat (2010-2014) najczęściej występującym nowotworem złośliwym w populacji polskich kobiet był rak:

  • A. piersi
  • B. endometrium.
  • C. szyjki macicy
  • D. jajnika.
  • E. płuc
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań