Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(201)

85.

U pacjentek z zespołem policystycznych jajników obserwuje się zwiększone ryzyko wystąpienia:

  • A. cukrzycy typu 2.
  • B. nadciśnienia.
  • C. raka endometrium
  • D. zawału mięśnia sercowego
  • E. wszystkich wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań