Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

90.

Który z wymienionych stanów w trakcie ciąży wymaga szybkiego ukończenia ciąży?

  • A. przedwczesne odklejenie się łożyska
  • B. rak szyjki macicy w ciąży.
  • C. infekcja wirusem HIV.
  • D. skręt szypuły przydatków.
  • E. ostre zapalenie wyrostka robaczkowego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań