Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(201)

94.

O przedwczesnym dojrzewaniu płciowym mówi się u dziewczynek, gdy trzeciorzędowe cechy płciowe pojawiają się przed:

  • A. 8. rokiem życia.
  • B. 8. rokiem życia, ale gdy razem z owłosieniem wystąpi miesiączka.
  • C. 10. rokiem życia.
  • D. 10. rokiem życia, ale gdy razem z owłosieniem wystąpi miesiączka.
  • E. 11. rokiem życia niezależnie od rasy.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań