Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

96.

Osobowość to:

  • A. Zespół względnie trwałych cech, dyspozycji, właściwości człowieka nadających względną spójność jego zachowaniu
  • B. Przypisywanie sobie lub innym osobom wyolbrzymionych cech lub właściwości negatywnych
  • C. Zespół genów decydujących o zachowaniu i właściwościach człowieka
  • D. Zdolność do myślenia abstrakcyjnego
  • E. Zdolność do myślenia krytycznego w stosunku do dorosłych, jak i siebie samego
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań