Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(201)

103.

Tendencja do izolowania się, wycofanie emocjonalne, zdystansowanie, brak potrzeby wchodzenia w bliskie relacje z innymi ludźmi, brak lub znikoma liczba działań służących przyjemności, to cechy:

  • A. osobowości schizoidalnej.
  • B. osobowości paranoicznej.
  • C. zaburzeń schizotypowych
  • D. osobowości unikającej.
  • E. osobowości dyssocjalnej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań