Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

112.

Który z objawów klinicznych jest wskazaniem do pilnego leczenia operacyjnego w chorobie Leśniowskiego-Crohna?

  • A. nawracające biegunki.
  • B. nieprzepuszczająca niedrożność jelit.
  • C. masywny krwotok.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi B,C.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań