Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(201)

135. U pacjenta ważącego 80 kg stwierdzono oparzenie kończyny górnej prawej, dolnej lewej oraz krocza. Jaką ilość płynów należy mu przetoczyć w ciągu pierwszych 24 h?

  • A. 1 litr
  • B. 9 litrów
  • C. 15 litrów
  • D. 18 litrów
  • E. u chorego z tak małą powierzchnią oparzenia nie istnieje potrzeba przetaczania płynów
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań