Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

140.

Wskaż prawdziwe stwierdzenie:

  • A. Małoletni, który ukończył 16. rok życia, może współdecydować o postępowaniu leczniczym oraz prosić o przeprowadzenie konsultacji pod nieobecność przedstawiciela ustawowego.
  • B. Małoletni, który ukończył 16. rok życia, nie może współdecydować o postępowaniu leczniczym ani prosić o przeprowadzenie konsultacji bez wiedzy przedstawiciela ustawowego.
  • C. Rodzice małoletniego, który ukończył 16. rok życia nie mają prawa do informacji o jego stanie zdrowia.
  • D. Rodzice małoletniego, który ukończył 16. rok życia nie mają prawa do współdecydowania o postępowaniu leczniczym.
  • E. Badanie i udzielanie innych świadczeń zdrowotnych małoletniemu muszą się odbywać zawsze w obecności jego przedstawiciela ustawowego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań