Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(201)

151. Grupą narażoną na niedobór wit D są:

  • A. wcześniaki
  • B. otyłe dzieci (BMI >90 centyl)
  • C. otyli dorośli (BMI >30)
  • D. osoby o ciemnej karnacji i pracujące w nocy
  • E. wszystkie wyżej wymienione
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań