Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(201)

168.

Wg systemu START pacjenta nie chodzącego, oddychającego 15x/min, z obecnym tętnem na promieniowej, nie spełniającego poleceń zakwalifikujesz do kategorii:

  • A. niebieskiej.
  • B. zielonej.
  • C. Żółty
  • D. czerwonej.
  • E. czarnej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań