Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

183.

Pewnego pacjenta na dwa dni przed jego śmiercią odwiedził wysoki przedstawiciel obcego państwa i wręczył mu odznaczenie. Lekarz był świadkiem tego wydarzenia, ponieważ badał w tym czasie innego chorego. Zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej powinien:

  • A. poinformować o tym władze w trosce o własne bezpieczeństwo
  • B. poinformować o tym władze w trosce o bezpieczeństwo Państwa.
  • C. przekazać niezwłocznie informację Rzecznikowi Prasowemu Szpitala.
  • D. może przekazać taką informację dopiero po śmierci chorego.
  • E. zachować tę informację w tajemnicy
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań