Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(197)

39.

Pacjent lat 38, przyjęty do szpitala z powodu występujących od 24 godzin bólów głowy, splątania, niedowładu połowiczego prawostronnego i dysfazji. Ponadto stwierdzono opryszczkę wargową, temperaturę 38,6°C i sztywność karku na 3 palce. Wykonano badanie płynu mózgowo-rdzeniowego i stwierdzono pleocytozę 250 leukocytów/mm z czego 90% to limfocyty, stężenie białka 70 mg/dl, stężenie glukozy 60 mg/dl (w surowicy 85 mg/dl). Badanie rezonansu magnetycznego głowy wykazało wzmocnienie sygnału w sekwencji FLAIR przyśrodkowej części płata skroniowego lewego. Do otrzymania wyników badań mikrobiologicznych i badania PCR lekiem o działaniu przyczynowym na czynnik etiologiczny z wyboru w tej sytuacji jest:

  • A. acyklowir
  • B. cefalosporyna III generacji np. ceftriakson
  • C. glikokortykosteroidy
  • D. 20% mannitol
  • E. amoksycylina z kwasem klawulanowym
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań