Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(197)

50.

Do najczęstszych przyczyn krwawień z dolnego odcinka przewodu pokarmowego u niemowląt należą:

1. Choroba Schönleina–Henocha

2. Szczelina odbytu

3. Alergie pokarmowe

4. Nieswoiste zapalenia jelit

5. Wgłobienie jelit

  • A. 1, 2, 3
  • B. 2, 3, 5
  • C. 1, 3, 5
  • D. 2, 4, 5
  • E. 1, 2, 5
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań