Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(197)

60.

Mama zgłosiła się do lekarza z 2-letnim dzieckiem, które w ostatniej dobie oddało 6 luźnych stolców, nie wymiotuje, nie gorączkuje, nie ma cech odwodnienia. Właściwym postępowaniem w przypadku tego pacjenta jest:

  • A. Skierowanie do szpitala.
  • B. Zastosowanie metronidazolu.
  • C. Wykonanie posiewu stolca i zastosowanie odpowiedniej do otrzymanego wyniku farmakoterapii.
  • D. Zastosowanie ko-trimoksazolu.
  • E. Nawadnienie doustne w warunkach domowych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań