Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(197)

63.

Typowym objawem cukrzycy typu I u dziecka nie jest:

  • A. polidypsja
  • B. polifagia
  • C. poliuria
  • D. męczliwość
  • E. pobudzenie
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań