Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(197)

70. Które z wymienionych schorzeń u ciężarnych stanowią bezwzględne wskazanie do ukończenia ciąży cięciem cesarskim?

  • A. Miastenia gravis
  • B. Sclerodermia
  • C. Cukrzyca GDM2
  • D. Nadcisnienie tetnicze
  • E. Zespol Marfana
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań